Kwartiermakers in de Bouw


De waardevolle transitie ervaring vanuit mijn rol als marktontwikkelaar voor industrie en bouwpartijen binnen het project Stroomversnelling Koopwoningen vanuit Energiesprong, heeft geresulteerd in het opzetten van een eigen  stichting Kwartiermakers in de Bouw met partners Arthur Lippus en Peter Linders. Vandaar uit werk ik sinds 2016 ambitieus en concreet verder aan de duurzame transitieopgave. Zo zat ik in het kwartiermakersteam voor de Brabantse Deal en hebben we met elkaar de basis gelegd voor interessante Mix and Match sessies en diverse versnellingsstudios.